Trampes i feromonesInformació producte

Recomanat en S’utilitzen en cultius agrícoles.

Descripció

Cada plaga té el seu cicle biològic i un nombre de generacions a l’any, per tant es fa necessari conèixer amb exactitud a cada zona quins són els moments en què està activa la plaga en estat adult, i les diferents generacions, que solen ser variables en funció de les temperatures de l’hàbitat on es trobi.

Es recomana emprar els paranys abans de l’inici de la primera generació de la plaga objectiu.

La col·locació de les trampes influeix en la captura dels insectes. Les trampes s’han de col·locar a l’alçada dels cultius penjats d’un suport per a aquesta finalitat, encara que quan es tracta d’arbres se sol usar com a suport alguna branca del mateix.

La col·locació variarà si els cultius estan aïllats o es troben envoltats d’altres, de manera que en el primer cas n’hi hauria prou amb una distribució homogènia, i en el segon caldria col·locar més trampes en les vores de les parcel·les, col·locades cada 10 o 15 m .

El nombre de trampes per cultiu varia segons els objectius del sistema de control, ja sigui per a la detecció i seguiment, o per a captures massives de la plaga en qüestió.

Les trampes per a diferents espècies és poden col·locar en un lloc proper, a 4 o 5 metres com a mínim. Però els difusors de feromona per a diferents espècies no han de ser col·locats en el mateix parany.

Un factor important és la mida del cultiu. Per a cultius petits i irregulars en grandària, es requereix major nombre de trampes que en cultius de major superfície i uniformes.

De forma general, es pot dir que d’1 a 2 trampes per hectàrea solen ser suficients per a la detecció i seguiment de les plagues; i de 10 a 20 trampes per a les captures massives. Encara que tot això és molt variable, a causa de diversos factors que intervenen a l’hora de triar el nombre de trampes a col·locar: població de la plaga, cultius limítrofs, nivell de control que es pretengui …

Feromones sexuals

Tenim un llistat de feromones per controlar les diferents plagues en els diferents cultius que treballem. Algunes d’elles són:
Agrotis segetum
Agrotis ipsilon
Anarsia lineatella
Cameraria ohridella
Ceratitis capitata
Cydia pomonella
Cydia pyrivora
Cydia splendana
Dacus oleae
Duponchelia fovealis
Grapholita lobarzewskii
Grapholita molesta
Helicoverpa armigera
Heliothis virescens
Lobesia botrana
Ostrinia furnacalis
Ostrinia nubinalis(EZ-strain)
Pandemis heperana
Prays oleae
Spodoptera exigua
Spodoptera littoralis
Spodoptera litura
Thaumetopoea processionea
Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta)
Tuta absoluta
Zeuzera pyrina
Rhynchophorus ferrugineus
Planococcus citri
Confusió sexual Tuta absoluta

You are donating to : Demana pressupost sense compromís

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Telèfon
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...